Proiectarea unei construcții este un act de responsabilitate, atât din punct de vedere al siguranței, cât și din punct de vedere financiar. Proiectarea unui imobil trebuie să fie o balanță în echilibru care să asigure maximum de rezistență, stabilitate, funcționalitate, utilitate în condițiile optimizării consumului de resurse. Construcția trebuie să răspundă nevoilor utilizatorilor ei și al celor din jur, fiind necesară integrarea acesteia în mediu.

Prețul proiectării - Prețul de proiectare al unei construcții

Prețul de proiectare al unei construcții are mai multe componente, grupate pe categorii:

 • Faza de realizare:
  • studiul de fezabilitate
  • proiect de autorizare al construcției
  • proiect tehnic al construcției
  • detalii de execuție
 • Componente:
  • urbanism
  • arhitectură;
  • rezistență
 • Instalații:
  • termice
  • sanitare
  • electrice
  • incendiu

Prețul de proiectare variază foarte mult în funcție de câte din componentele de mai sus au fost solicitate.

Certificatul de urbanism

Certificatul de urbanism este acel document eliberat de către primăria de care aparține imobilul, care îți oferă informații cu privire la limitările de construire din zona.

Certificatul de urbanism este eliberat de direcția de urbanism a primariei.

Certificatul de urbanism oferă următoarele informații:

 1. ce anume ai voie să construiești (destinație)
 2. ce suprafață de teren ai voie să ocupi
 3. ce coeficient de ocupare al terenului limitează suprafața construcției
 4. ce avize și acorduri sunt necesare a se lua pentru autorizare
 5. ce regim de înălțime ai voie să construiești

Certificatul de urbanism stă la baza obținerii autorizației de construire și a avizelor necesare pentru autorizația de construire.

Pentru obținerea certificatului de urbanism este nevoie de:

 1. cerere tip pentru obținerea certificatului de urbanism
 2. copie acte proprietar imobil
 3. copie cadastru imobil
 4. copie plan de situație cu schematizarea poziției noului imobil pe teren
 5. document care atestă plata taxei de certificat de urbanism.

Certificatul de urbanism nu ține loc de autorizație de construire.

Avize și acorduri pentru obținerea autorizației de construire

Avizele și acordurile necesare sunt menționate în certificatul de urbanism.

În general și acoperitor, acestea sunt, maximal, următoarele:

 • utilități: apă, gaz, canalizare, curent electric, telefon, salubritate
 • Inspectoratul de Stat pentru Construcții
 • Pompieri - securitate la incendiu
 • Sănătate publică
 • Inspectoratul pentru Situații de Urgență - Protecție Civilă
 • Protecția Mediului
 • culte
 • aeronautica etc.

Se mai pot cere:

 • întocmire PUZ
 • întocmire PUD
 • studiu de însorire
 • expertiză tehnică
 • acordul vecinilor etc.

Acordul unic este actul cu valoare de aviz conform, emis numai pe baza fișelor tehnice, și însumează avizele și acordurile favorabile pentru utilitățile urbane, precum și cele privind securitatea la incendiu, protecția civilă, protecția mediului și sănătatea oamenilor. În baza acordului unic, se poate emite autorizația de construire.

Avizele și acordurile necesare în procesul de autorizare a lucrărilor de construcții, stabilite prin Certificatul de urbanism, se obțin de către emitentul autorizației de construcție, cât și de solicitantul acesteia, după caz.

Avizele și acordurile, împreună cu certificatul de urbanism și proiectul tehnic, stau la baza obținerii autorizației de construire.

Autorizația de construire

Autorizația de construire este acel document care îți oferă dreptul legal de a construi.

La baza autorizației de construire stau proiectul tehnic, certificatul de urbanism, avizele și acordurile din certificatul de urbanism.

Proiectul nu se predă complet la faza de autorizare, ci la faza PAC – proiect tehnic pentru obtinerea autorizației de construire. Acesta este un extras din PT (proiect tehnic de execuție).

Proiect tehnic

Proiectul tehnic este elementul care stă la baza obținerii autorizației de construire. El se întocmește pe baza certificatului de urbanism, a dorințelor beneficiarului, a elementelor date prin avizele și acordurile luate.

Proiectul tehnic este întocmit de către o echipă formată din:

 1. arhitect autorizat
 2. inginer proiectant structuri
 3. inginer proiectant instalații sanitare, termice, electrice.

Proiectul tehnic cuprinde partea scrisă și desenată, întocmită de cei de mai sus.

Realizarea lucrărilor de execuție se face numai pe baza proiectului tehnic și a detaliilor de execuție.

Proiectul tehnic este ștampilat de către o serie de verificatori: verificatori de rezistență, verificatori de arhitectură, verificatori privind siguranța la incendiu, etc.