Oferim servicii complexe de proiectare și amenajare, precum și servicii pe specialitățile de structură și instalații termice și electrice.

 1. consultanță în alegerea terenului
 2. studii de fezabilitate
 3. întocmire documetații certificat de urbanism
 4. conceptul de arhitectură (stabilirea soluției de arhitectură - Anteproiectul)
 5. întocmirea proiectului tehnic
 6. consultanță și proiectare amenajări interioare / propuneri de amenajare și mobilare
 7. consultanță și proiectare amenajări exterioare
 8. întocmirea documetației pentru avizele cerute în certificatul de urbanism
 9. obținerea avizelor
 10. întocmirea proiectului pentru autorizația de demolare/construire
 11. obținerea autorizației de construire
 12. întocmire antemăsurători, caiete de sarcini
 13. întocmire detalii de execuție
 14. urmărire de șantier

Pentru lucrări consecutive complete se oferă discount, începând cu al doilea proiect.